Ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ hai - 31/07/2023 22:09
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
1
Ảnh Internet.
 
Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ… Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như Ban Huấn luyện, Bộ Tuyên truyền...
Sau hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ.
 
2

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 12/1961. Ảnh tư liệu Internet.
 
Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”.
Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.
Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Tuy nhiên ở giai đoạn nào, công tác tuyên giáo cùng “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo.
 
3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành tuyên giáo tỉnh nhà nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống.
 
Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyên giáo trong tình hình mới, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Riêng từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, mặc dù trong bối cảnh không ít khó khăn nhưng toàn ngành đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
4

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
 
Ngành Tuyên giáo đã tham mưu chỉ đạo, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.
Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đảm bảo nội dung, tạo sức lan tỏa lớn, kịp thời định hướng thông tin, khắc phục tình trạng chậm, nhiễu thông tin, qua đó giúp đảng viên ở cơ sở nắm bắt đầy đủ, hiểu đúng bản chất các sự việc, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.
 
 
4

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
 
 
Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu được phát huy; xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần tạo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới trong tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế - xã hôi nhất là phối hợp với chính quyền các cấp trong chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh, điển hình là trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu hút đầu tư; phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh; các chuyên đề sinh hoạt chính trị được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt…
 
7

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) tỉnh Hà Tĩnh đạt giải tập thể xuất sắc tại cuộc thi viết chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai năm 2022.
 
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được triển khai thường xuyên, sâu rộng, đặc biệt trên không gian mạng; hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; công tác khoa giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đa dạng hóa các hình thức.
Thường xuyên chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí nêu đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, toàn ngành tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
Ngành tuyên giáo thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; là kênh thông tin quan trọng để định hướng, cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, cổ vũ hành động đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Tuyên truyền có hiệu quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa rộng lớn hơn trong xã hội. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại đội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Hà Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

116-GM/ĐUK

Tham dự Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải Giải bóng chuyền đệm nam chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

26/09/2023

115-GM/ĐUK

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (27/9/2023)

24/09/2023

114-GM/ĐUK

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

19/09/2023

113-GM/ĐUK

Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng.

10/09/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay5,568
  • Tháng hiện tại250,317
  • Tổng lượt truy cập11,774,465
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây