Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Thứ ba - 20/10/2020 10:19
Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 07/1/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng tham dự.
1 65
Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị (Ảnh: Phan Huyền)
 
Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; tích cực tham mưu nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Đời sống nhân dân nhìn chung ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải thiện môi trường kinh doanh, thu ngân sách đạt 13.800 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng; triển khai sát nhập đơn vị hành chính 80 xã, hình thành 34 xã mới (giảm 46 xã). Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung lãnh đạo chỉ đạo, năm 2019 đã có thêm 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn lên 201 xã; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có thêm 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là huyện Can Lộc và TP Hà Tĩnh; 3 huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà)
2 59
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lê Văn Vinh thông qua dự thảo báo cáo (Ảnh: Phan Huyền)
Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Tích cực tham gia các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hưởng ứng, tham gia đóng góp các quỹ Vì người nghèo, mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo nâng cao đời sống, thu nhập cho công nhân, người lao động...
Tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai kịp thời việc học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh; tổ chức học tập và triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức tuyên dương điển hình vào lễ chào cờ nhân dịp sinh nhật Bác, Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương 47 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở, củng cố đội ngũ báo cáo viên, dư luận xã hội... Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, Tổ chức Tọa đàm “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kịp thời chỉ đạo cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, hướng dẫn cấp ủy cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo “Năm dân vận chính quyền 2019”, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Tuy đạt kết quả khá tích cực và toàn diện, nhưng việc tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực đạt kết quả chưa cao. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, có mặt yếu kém, nhất là ở cơ sở. Cải cách hành chính mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng một số mặt, lĩnh vực chưa thực sự chuyển biến, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng còn có hạn chế, nhất là tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị một số đơn vị chưa nghiêm túc, còn hình thức, chất lượng chưa cao, nhiều đơn vị thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa hiệu quả, người đứng đầu chưa thể hiện vai trò nêu gương. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và định hướng tư tưởng còn hạn chế, chưa sâu sát. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch còn yếu. Công tác tổ chức cán bộ đảng viên còn có hạn chế, chưa duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đảm bảo theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được quan tâm đúng mức, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình hạn chế, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa thực sự hiệu quả, thiếu quan tâm, chỉ đạo; thực hiện chưa nghiêm quy chế dân chủ cơ sở. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng văn hóa công sở, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa rõ nét...
3 50
Đồng chí Nguyễn Trọng Tứ, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phát biểu thảo luận (Ảnh: Phan Huyền)
4 37
Đồng chí Lê ĐứcThắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp-Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh phát biểu (Ảnh: Phan Huyền)
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban chấp hành; quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị tỉnh, Trung ương tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển...
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hải, đề nghị Ban Chấp hành bám sát các phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất, đồng thời lưu ý cấp ủy lãnh đạo các đơn vị cơ sở cần kết hợp nhuần nhuyễn hơn giữa công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là lãnh đạo sở, ngành. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý, Chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tác giả bài viết: Trần Đức Thuận - Ban Tuyên giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

54-TB/ĐUK

TB mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng Đảng Khóa IV năm 2021

22/09/2021

53-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng tháng 9 (24/9/2021)

22/09/2021

51-TB/ĐUK

TB mở Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

17/09/2021

52-TB/ĐUK

Thông báo kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

17/09/2021

Lượt truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,835
  • Tháng hiện tại84,458
  • Tổng lượt truy cập1,232,933
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây