Phát huy mạnh mẽ truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”

Thứ sáu - 11/03/2022 04:39
(ĐCSVN) - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga kêu gọi phụ nữ Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới, thể hiện cao nhất trách nhiệm trong gia đình; tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp...
Khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, sáng 11/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự phiên bế mạc.

1

Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

Tại phiên bế mạc, Đoàn chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Theo đó, Đại hội đã bầu 155 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã bầu đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.
Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII. Trong đó có 2 nhân sự mới là đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và đồng chí Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.
Hai đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch thường trực và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tái cử.
Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XIII gồm 155 đại biểu đại diện cho các cấp Hội phụ nữ trong cả nước đã ra mắt Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Trong đó, Đại hội đã quyết nghị mục tiêu phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
Đại hội đã quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu: Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 Hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.
Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có , 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ; mỗi Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền...

1

Đồng chí Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XIII
phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã thống nhất thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp lớn. Trong đó, nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; hội nhập quốc tế.
Bốn nhóm giải pháp lớn gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và vận động nguồn lực.
Đại hội phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hai Khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; nhắn tin chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Tô đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
 Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, với ý thức trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội.
Đại hội đã biểu thị ý chí quyết tâm và thống nhất cao trong việc phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII gồm 155/163 ủy viên.
Tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu trong phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có ý kiến chỉ đạo, định hướng tầm chiến lược để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, vận động thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc.
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của chính quyền, các bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với sự đồng thuận, tin tưởng đoàn kết của phụ nữ cả nước và sự năng động, sáng tạo, tận tâm cống hiến của cán bộ Hội các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ được thực hiện thắng lợi, tạo những bứt phá mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới.

1

Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, thay mặt Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga kêu gọi phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước hãy phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới, thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân và tình cảm, vai trò trong gia đình, tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, tự tin hội nhập quốc tế; cùng khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến; trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước Việt Nam thân yêu.
Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp hành động cụ thể, thiết thực nhất - như những viên gạch hồng bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Tác giả bài viết: Minh Châu - Phạm Cường

Nguồn tin: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

125-GM/ĐUK

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

29/11/2023

123-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK và 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

24/11/2023

183-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

24/11/2023

179-TB/ĐUK

TB về việc phân công nhiệm vụ Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/11/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay5,329
  • Tháng hiện tại17,359
  • Tổng lượt truy cập12,137,070
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây