Phát huy truyền thống 65 năm, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh

Chủ nhật - 08/08/2021 21:19
Trải qua 65 năm hoạt động và trưởng thành, với nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và tên gọi, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vẫn luôn phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của một tổ chức đảng có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh.
Tự hào truyền thống
Đầu năm 1956[1], Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh trên cơ sở kế thừa các tổ chức tiền thân (Liên chi 1, Liên chi 2 – trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh).
BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh ra đời đã gắn kết các cơ sở đảng cơ quan cấp tỉnh thành một khối thống nhất, góp phần ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ đảng viên; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo để tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, hoàn thành cải cách ruộng đất, xây dựng nếp sống mới, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị tinh thần, thế và lực bước vào giai đoạn cách mạng mới.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động của Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng luôn hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm là lãnh đạo, tổ chức, động viên cán bộ đảng viên, công nhân viên chức tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khắc phục khó khăn để cùng quân và dân toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau ngày đất nước thống nhất, khi Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh, ngày 14/2/1976, Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh quyết định sáp nhập hai Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Nghệ An và Hà Tĩnh thành Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ Tĩnh. Từ 1978 đến 1984, Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng giải thể, chuyển tổ chức đảng trực thuộc về sinh hoạt tại Đảng bộ Thành phố Vinh; 1984 thành lập 6 đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy; năm 1987 nhập lại thành 3 đảng bộ khối và đến tháng 7 năm 1988, hợp nhất 3 đảng bộ khối thành Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh Nghệ Tĩnh.
Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh tách thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với việc tái lập tỉnh, ngày 28/9/1991, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh được thành lập, với 48 tổ chức cơ sở đảng và 900 đảng viên.
Ngày 1/7/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, chuyển giao 16 đảng bộ, chi bộ loại hình doanh nghiệp và một số cán bộ lãnh đạo từ Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh. Năm 2010, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh được đổi tên thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Năm 2019, nhằm đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 109 tổ chức cơ sở đảng (68 đảng bộ, 41chi bộ) với 8.197 đảng viên.
Trải qua 65 năm, với nhiều thay đổi về mô hình, tổ chức bộ máy nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua gian khổ, thử thách để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống tổ chức Đảng. Dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ vẫn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên trì xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong chiến tranh và công cuộc đổi mới. 
 
a
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp sau hợp nhất (2019)
Hướng tới tương lai …
Phát huy truyền thống, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chọn các nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đã tập trung đẩy mạnh “Học tậpv và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, tổ chức các hoạt động, như: chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến ở một số đơn vị, tổ chức làm bài thu hoạch nghị quyết, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính …
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, đã có 75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đỡ đầu 196 xã, phường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Có 151/196 xã, phường được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đỡ đầu đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
a
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của các cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Đảng bộ xác định các khâu đột phá là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Với sự nỗ lực cố gắng của 65 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp nhiều năm liền được Tỉnh uỷ công nhận là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì. Tin tưởng trong thời gian tới, với sự quan tâm của Tỉnh ủy; sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ đảng viên, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI đề ra, viết tiếp những trang sử tự hào của Đảng bộ Khối.
 

[1] Đến nay mới chỉ xác định được thời điểm thành lập Đảng bộ là đầu năm 1956, nhưng chưa biết được ngày, tháng cụ thể. Năm 2001 nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cho lấy ngày 10/8 (thời điểm kiện toàn BCH Đảng bộ Khóa 1 sau CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức) làm ngày truyền thống của Đảng bộ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

130-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08/01/2024

129-GM/ĐUK

Kết nối đường truyền Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01 năm 2024

08/01/2024

128-GM/ĐUK

Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

02/01/2024

186-TB/ĐUK

TB kiểm tra nhận thức xét kết nạp Đảng

20/12/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay4,960
  • Tháng hiện tại18,306
  • Tổng lượt truy cập12,776,975
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây