Cách mạng tháng Tám 1945 - bản hùng ca vĩ đại

Thứ năm - 18/08/2022 21:59
(Baohatinh.vn) - Cách mạng tháng Tám 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam. Kể từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
1

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân. Ảnh tư liệu: TTXVN

Bước ngoặt lịch sử của dân tộc

Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Nắm bắt thời cơ, ngay đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp mở rộng, quyết định phát động cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa. Đồng thời, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Tháng 4/1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các LLVT thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16/4/1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam để lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa.


2

Mít tinh tại quảng trường Nhà hát Lớn ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Bắt đầu từ đây, cao trào kháng Nhật, cứu nước diễn ra mạnh mẽ khắp nơi, kể cả nội dung lẫn hình thức. Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ từ Trung Quốc về Cao Bằng, quyết định chọn Tân Trào (Tuyên Quang) làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị gấp rút cho Đại hội Quốc dân. Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước.
Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
23h ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân Tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời, do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước ta đồng loạt vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 14 - 18/8, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra và giành được thắng lợi ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội.


3
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời sáng ngày 2/9/1945
tại Hà Nội (Ảnh: TTXVN).

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền cả nước về tay Nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Cách mạng tháng Tám 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Từ nay, chính quyền vĩnh viễn về tay Nhân dân; Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cũng từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. livestream chuyên nghiệp

3Chính phủ Kháng chiến, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Quốc hội khóa I chấp thuận ngày 3/11/1946. (Ảnh tư liệu)

Có thể khẳng định rằng, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử hàng mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có giá trị lịch sử và thời đại vô cùng to lớn. 77 năm đã trôi qua, thắng lợi ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng, luôn là niềm tự hào và sức mạnh lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam, là tấm gương sáng tiêu biểu nhất, cổ vũ các dân tộc bị áp bức vùng lên làm cuộc cách mạng giải phóng đất nước, giành quyền độc lập về cho Nhân dân mình.

Khí thế Cách mạng tháng Tám cổ vũ hành trình mới

Cùng cả nước đón chào thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh chúng ta tự hào là một trong 4 tỉnh đầu tiên thiết lập chính quyền cách mạng trong cả nước lúc bấy giờ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Hà Tĩnh tiếp tục đóng góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới Tổ quốc. Chẳng những là địa phương duy nhất trong cả nước không cho giặc Pháp đứng chân trọn một ngày, Hà Tĩnh còn là tỉnh đóng góp xứng đáng về nhân tài, vật lực cho các cuộc kháng chiến.
Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, Hà Tĩnh ghi công từ trận đầu thắng Mỹ ở núi Nài ngày 26/3/1965, lập nhiều chiến công vang dội trên các lĩnh vực. Nhiều tên đất, tên làng, nhiều anh hùng, liệt sỹ tiêu biểu của Hà Tĩnh đã tô đẹp lịch sử hào hùng của dân tộc, là niềm tự hào to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam.


Trận địa pháo phòng không dưới Núi Nài bảo vệ thị xã Hà Tĩnh. (Ảnh tư liệu)

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh đã lãnh đạo toàn dân giành được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước đưa tỉnh nhà thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên phát triển bền vững.
Từ một tỉnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách đạt thấp, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành địa phương có quy mô kinh tế thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.
Công nghiệp có bước đột phá và phát triển vượt bậc; thương mại, dịch vụ và du lịch không ngừng được mở rộng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tạo được dấu ấn rõ nét, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

4Sức sống mới Hà Tĩnh. (Ảnh tư liệu)
 

GD&ĐT đạt kết quả tích cực. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức và đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa - văn nghệ, TDTT có nhiều chuyển biến tích cực; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được coi trọng; khoa học - công nghệ, thông tin truyền thông tham gia tích cực vào thực tiễn sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển KT-XH; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng một cách toàn diện, công tác cán bộ, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm chỉ đạo đúng mức. Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Những thành quả to lớn và toàn diện mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta đạt được trong 77 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm tái lập tỉnh là rất đáng trân trọng và tự hào.

5

Màn bắn pháo hoa sau Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
(ngày 11/6/2022)

Trong chặng đường phát triển tiếp theo với nhiều thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh xác định truyền thống 190 năm thành lập là cội nguồn của sức mạnh, khí thế Cách mạng tháng Tám là niềm tự hào to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà quyết tâm “xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, QP-AN đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân;
Đến năm 2025, tỉnh đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Khắc Hiển

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo - mời họp

116-GM/ĐUK

Tham dự Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải Giải bóng chuyền đệm nam chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

26/09/2023

115-GM/ĐUK

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (27/9/2023)

24/09/2023

114-GM/ĐUK

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

19/09/2023

113-GM/ĐUK

Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng.

10/09/2023

Lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay5,568
  • Tháng hiện tại250,478
  • Tổng lượt truy cập11,774,626
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây